Tietoa yrityksestä

Yrityksemme

Olemme vuonna 2020 Torniossa perustettu yritys. Tarjoamme kehittämis- ja koulutuspalveluita yrityksille, yhteisölle, oppilaitoksille ja kunnille. Periaatteemme on, että jokainen ratkaisu on räätälöity asiakkaamme yksilöllisen tarpeen mukaan. Tavoitteemme on tarjota asiakkaallemme kestäviä ja merkityksellisiä menetelmiä sekä työkaluja. Mielestämme perusedellytys menestyvälle organisaatiolle on asiakkaan resurssien käytön tehostaminen.

Toimintaperiaatteemme ja riippumattomuutemme antaa meille vapauden löytää myös epätavallisia ratkaisuja. Haluamme olla kestävien ja merkityksellisien ratkaisujen edelläkävijä. Emme kuitenkaan toimi yksin vaan laajaan verkostoomme kuuluu sekä kotimaisia että kansainvälisiä menestyviä yrityksiä, yritysjohtajia ja tutkijoita. Tämä mahdollistaa sen, että voimme tarjota asiakkaallemme aina uusimpien tutkimusten ja käytäntöjen pohjalta sovellettuja toimenpiteitä, jotka toimivat ratkaisujemme laadun perusteena.

Konsulttimme

Konsulttinamme toimii Petri Uusitalo. Hän väitteli tekniikan tohtoriksi syksyllä 2020 Ruotsissa Luulajan teknillisessä yliopistossa, joka kuuluu kansainvälisesti Petrin tutkimusalan arvostetuimpien yliopistojen joukkoon. Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin resurssien käyttöä ja hallintaa teollisessa talonrakentamisessa (Uusitalo, 2020) tarkoituksena selvittää menestyvän yrityksen salaisuudet.

Petri on toiminut useissa eri yrityksissä asiantuntija- ja johtotehtävissä ja on keskittynyt erityisesti kehittämään yritysten toimintaa valmistavan teollisuuden alalla. Hän on myös kokenut tutkija, luennoitsija ja kouluttaja, joka on valmentanut satoja tulevia sekä jo työelämässä olevia asiantuntijoita, projektipäälliköitä ja yritysjohtajia.

Iloinen konsultti, tekniikan tohtori Petri Uusitalo, keksii ratkaisut ongelmiin.

Näkökulmamme

Petrin väitöstutkimus tuotti kansainvälisten tutkimusten ja käytännössä toimiviksi osoitettujen strategioiden avulla uutta tietoa menestyvän yrityksen saloista aiemmin kerätyn osaamisen lisäksi. Tutkimuksesta nousi erityisesti esille, kuinka kannattaa tarkastella myös yrityksen historiaa eikä vain katsoa nykytilannetta:

Menestyvän yrityksen perusedellytys on tuntea oma historia ja miten se on kehittynyt sekä miten resursseja on käytetty, kehitetty ja hallittu. Usein unohdetaan yrityksen kehityspolku, jolloin toivottua edistystä ei pääse syntymään vaan yrityksen kehitys voi pysähtyä ajan myötä yrityksen sisään rakentuneiden rajoitusten vuoksi.”

Väitöstutkimus osoitti myös, että yrityksen kehityksen pysähtyminen ilmenee usein resurssien pullonkauloina eri toiminnoissa. Kun on selvitetty yrityksen toiminnan kannalta tärkeimmät resurssit, tulee ne valjastaa tehokkaampaan käyttöön, jolloin pullonkaulojen vaikutus vähenee tai poistuu kokonaan. Tehokkaalla resurssien hallinnalla on suorat positiiviset vaikutukset yrityksen tulokseen, hiilijalanjälkeen sekä työturvallisuuteen ja se edesauttaa myös kiertotalouden hyödyntämistä. Tehtyjen toimenpiteiden seuraamista, mittaamista ja edelleen kehittämistä ei tule myöskään unohtaa, sillä ne takaavat kestävän kehityksen.