Sekretesspolicy

Integritets- och cookiepolicy för hemsidor

Uusitalo Solutions policy för sekretess och cookies styr insamlandet, bearbetningen och användningen av dina personuppgifter när du besöker och/eller interagerar med vår webbplats.

Den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor (”Integritets- och cookiepolicy för hemsidor”) avser hemsidorna www.uusitalosolutions.fi, www.uusitalosolutions.com och/eller andra Uusitalo Solutions-hemsidor (inklusive eventuella undersidor) (”Hemsida”) som drivs av Uusitalo Solutions, Laivaniementie 404, 95440 Tornio, Finland (”Uusitalo Solutions” eller ”vi”). Andra hemsidor som är direkt eller indirekt kopplade till vår hemsida, t.ex. via hyperlänkar, omfattas inte av den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor, oavsett om de drivs av Uusitalo Solutions, ett dotterbolag eller en partner.

Den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor styr inhämtningen, bearbetningen och användningen av dina personliga uppgifter, när du besöker och/eller interagerar med vår hemsida, och beskriver våra rutiner när det gäller placering av cookies, inklusive vilka typer av cookies som vi använder och hur du kan hantera dem.

Integritets- och cookiepolicyn för hemsidor reviderades senast 2/2/2021.

Inhämtning, bearbetning och användning av personliga uppgifter

Anonym användning av vår hemsida

Du får gärna besöka vår hemsida som anonym besökare och utan att röja några personliga uppgifter.

Första gången du besöker hemsidan vill vi emellertid veta om du samtycker till att cookies placeras på din enhet och att ditt användarbeteende på hemsidan spåras. Detta hjälper oss att förstå mer om hur våra kunder använder hemsidan och förbättrar det utbud och de tjänster som tillhandahålls av hemsidan, vilket bland annat innebär att vi vill erbjuda en mer anpassad upplevelse av hemsidan och riktade erbjudanden. Läs mer nedan för en utförlig beskrivning av de cookies och hemsida-analysverktyg som används för detta ändamål och dina rättigheter att ändra dina val.

Om du inte samtycker till de ovanstående rutinerna och önskar förbli helt anonym, kan du ange att du inte samtycker, eller dra tillbaka ditt samtycke med framtida verkan, genom att använda dig av den tillgängliga välja-bort-funktionen. I det här fallet inhämtar vi bara viss anonym information som inte direkt kan kopplas till dig som person. Vi kan till exempel inhämta information om antalet besökare på hemsidan, surfningsmönster och intresseområden. Vi analyserar dessa uppgifter för att lära oss mer om hur våra kunder använder hemsidan, utvärdera trender, statistik och våra kunders behov, vilket hjälper oss att förbättra hemsidan och bättre tillmötesgå våra kunder.

Förutom vad som anges ovan, inhämtar vi endast dina personliga uppgifter om du samtycker till att dela den här typen av uppgifter med oss, som genom att exempelvis skicka en förfrågan (via vårt kontaktformulär) eller begära tillgång till en specifik tjänst. Såvida du inte uttryckligen samtycker, och såvida något annat har angetts i den här integritetspolicyn, använder vi endast de personliga uppgifter som du har delat med oss vid behov, så att du kan använda vår hemsida samt hantera dina förfrågningar, och vi kan tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna. Förutom detta, kan vi använda alla personliga uppgifter som vi får in i anonymiserad form (dvs. i en icke personlig form, där det inte är möjligt att härleda någonting om din identitet) för statistiska ändamål och för intern utvärdering av hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster. Dina uppgifter bearbetas inte för några andra ändamål eller utanför vad som gäller den här integritetspolicyn, förutom då detta är uttryckligen tillåtet eller krävs enligt lag.

Användning av vårt kontaktformulär

Vi inhämtar de personliga uppgifter som du röjer på frivillig basis när du kontaktar oss via kontaktformuläret på vår hemsida, till exempel, om du skickar en förfrågan eller inkommer med ett särskilt önskemål till kundservicen och supporten. Såvida inget annat har angetts i den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor, används inte dina uppgifter utan ditt samtycke, förutom för att hantera önskemål/förfrågningar, t.ex. tillhandahålla den serviceinformation som du har efterfrågat, och används inte för några andra ändamål, om detta inte uttryckligen tillåts eller krävs enligt lag.

Önskemålen/förfrågningarna hanteras av Uusitalo solutions eller, vid behov, av ett av våra dotterbolag som ansvarar för hanteringen av ämnen som du tar upp i samband med önskemålen/förfrågningarna i din jurisdiktion.

Cookies

Väsentliga cookies

Cookies är små textfiler som vår hemsida vill placera på din dator eller andra webbaserade enheter, som surfplattor eller smartphones. Om webbläsaren är inställd på att acceptera cookies, lägger webbläsaren till texten i en liten fil.

Om inget annat anges i den här integritets- och cookiepolicyn för hemsidor är de cookies som vi använder av avgörande betydelse för att vår hemsida ska fungera och kunna användas på ett effektivt sätt. Med hjälp av cookies arbetar bland annat hemsidan effektivare samtidigt som användningen av funktionerna och de tjänster som tillhandahålls förenklas; så fort du har avslutat webbläsarsessionen raderas dessa funktions- och/eller prestandacookies från din enhet (sessionscookies). Vi använder endast de uppgifter som lagras i väsentliga cookies i de fall detta är absolut nödvändigt, så att du kan använda dig av de begärda tjänsterna och funktionerna.

Acceptera cookies och anpassad spårning

När du besöker vår hemsida vill vi veta om du samtycker till att cookies placeras på din enhet genom att det visas en cookiebanner (”Samtycke till användning av cookies”). Dessa cookies är inte av avgörande betydelse för att vår hemsida ska fungera och arbeta på ett effektivt sätt, men hjälper oss att inhämta vissa personliga uppgifter om hur du använder hemsidan så att vi kan förbättra de erbjudanden och tjänster som vi tillhandahåller på vår hemsida och/eller erbjuda mer skräddarsydd information och anpassade tjänster, inklusive riktade erbjudanden.

Med cookiebannern får du information om huvudsyftet med extra cookies och om de val som du har gjort och var du hittar mer information. Om du fortsätter att använda vår hemsida när du har fått se cookiebannern betyder det att du samtycker till de beskrivna rutinerna.

Andra spårningstekniker

Vi kan även använda andra spårningstekniker, till exempel pixlar och webb-beacons för att tillhandahålla en bättre tjänst. De här teknikerna fungerar vanligtvis ihop med cookies.

Hantera inställningar av cookies

De flesta webbläsare är redan inställda på att acceptera cookies. Om du vill kan du ändra din inställningar, så att cookies i allmänhet inte accepteras, cookies som redan har placerats på datorn tas bort eller du varnas innan en cookie placeras. Läs mer i anvisningarna för webbläsaren www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org för att lära dig mer om hur du justerar eller ändrar webbläsarinställningarna.

Om du väljer att inte acceptera cookies, kan detta skada hemsidans användbarhet och du kanske inte kan utnyttja vissa av våra funktioner och tjänster.

Om du använder olika enheter för att få åtkomst till vår hemsida (t.ex. smartphone, surfplatta, dator osv.) måste du kontrollera att alla webbläsare på alla enheter har ställts in så att dina inställningar för cookies återspeglas.

Användning av Google Universal Analytics

Den här hemsidan använder Google Universal Analytics (”Google Analytics”), en webbanalystjänst från Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies som hjälper oss att analysera hur användare använder vår hemsida, inklusive antalet besökare på hemsidan, de hemsidor som våra besökare kommer från och de webbsidor de besöker. Vi använder den här informationen för att förbättra hemsidans innehåll, våra erbjudanden och tjänster. Information som har skapats av cookien om din användning av hemsidan brukar som regel skickas till och sparas av Google på servrar i USA.

Google använder uppgifterna, i egenskap av vårt databearbetningorgan, för att hjälpa oss med utvärderingen av hur vår hemsida används, sammanställa rapporter om aktiviteter med anknytning till hemsidan och leverera andra typer av statistiska uppgifter och analyser avseende användningen av hemsidan. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics förknippas inte med några andra av Googles uppgifter.

Du kan stoppa inhämtningen av uppgifter som skapas av cookien om din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) och välja bort att Google spårar på alla hemsidor, genom att ladda ned och installera ett webbläsar-insticksprogram från den här platsen.

För att få en översikt över integritetshanteringen på Google, kan du klicka här.

Användning av Google Analytics-annonseringsfunktioner

Beroende på vilka webbsidor som du besöker på vår hemsida, kan vi eventuellt fortsätta att använda vissa Google Analytics Display-annonseringsfunktioner, som rapportering om befolkningsstatistik och intresseområden samt nylansering på marknaden.

Genom att Google placerar en dubbelklick-cookie från en tredje part på din enhet, kan du använda de här funktionerna (när du besöker vissa webbsidor på vår hemsida eller andra utgivares hemsidor som använder marknadsföringsfunktioner som baseras på dubbelklick-cookies).

Dubbelklick-cookien lagrar information om din användning av vår hemsida (och sedan även om andra hemsidor som du besöker i Googles reklamnätverk), inklusive de besökta webbsidorna, sedd reklam, sedda webbsidor, uppgifter om användarens interaktion, webbläsarinformation, IP-adresser, cookie-identifiering samt din sökhistorik. Google kopplar inte ditt namn eller andra personliga identifierbara uppgifter till dubbelklick-cookien utan att du först gett ditt samtycke.

Vi använder Google Analytics för att analysera de uppgifter som finns lagrade i dubbelklick-cookien, så att vi får befolkningsstatistik om våra användare (ålder, kön) samt deras intresseområden. Med hjälp av de här rapporterna lär vi oss mer om våra användare och kan förbättra hemsidan och tjänsterna.

Vi använder även Google Analytics-funktionerna för nylansering, för att köra reklamkampanjer (inklusive Google AdWords) för användare av hemsidan. Baserat på de tidigare besöken på hemsidan (och intresseområden som har getts uttryck för under de tidigare sessionerna), får användarna ta del av riktad reklam när de söker på andra webbsidor på webben inom ramen för Google Display-nätverket. Vi kan även använda Google Analytics-annonseringsfunktionerna för att hjälpa oss att mäta hur effektiva reklamkampanjerna är.

Observera att dubbelklick-cookie-funktionen också gör att Google samt andra tredje parts-återförsäljare kan tillhandahålla riktad reklam (utifrån dina tidigare besök på vår hemsida och/eller andra webbsidor på webben). De här annonserna kan visas på Googles hemsidor och/eller andra hemsidor som ingår i Googles annonseringsnätverk.

Du kan hantera dina inställningar och välja bort Googles intressebaserade reklamannonser i Googles Annonsinställningar. I det här fallet skrivs den unika cookie-identifieringen av dubbelklick-cookien över och kan inte förknippas med en viss webbläsare. Observera att en ny Dubbelklick-cookien kan lagras om du tar bort alla cookies från enheten och du kan behöva uppdatera inställningarna för avhopp.

Om du vill inaktivera dubbelklick-cookien permanent ska du ladda ned och installera webbläsar-insticksprogrammet som du hittar här.

Du kan även välja bort tredje parts användning av cookies för webbaserad annonsering på den USA-baserade webbsidan aboutads.info.choices eller den EU-baserade webbsidan Your Online Choices.

För att få en översikt över integritetshanteringen på Google, kan du klicka här.

Cookies från andra tredje parter

Visst innehåll eller vissa program, inklusive reklam, på hemsidan kan tillhandahållas av andra oberoende tredje parter. Dessa kan placera cookies på din enhet för sina egna syften. Vi styr inte över dessa tredje parters spårningsmetoder eller hur de kan användas.

Du kan förhindra att den här typen av tredje part-cookies placeras och spåras genom att justera eller ändra webbläsarinställningarna. Läs mer om detta i webbläsaranvisningarna.

Röjande av personliga uppgifter

Uusitalo Solutions driver hemsidan i egenskap av dataregisteransvarig. Vi vill, emellertid, vara säkra på att kundrelationen med dig hanteras på ett effektivt sätt samt ger dig en bra kundupplevelse.

Uusitalo Solutions kan dessutom begagna sig av externa tekniska tjänsteleverantörer som är behöriga att tillhandahålla tjänster å Uusitalo Solutions vägnar samt enligt anvisningar. Dessa organ kan få åtkomst till dina personliga uppgifter, men bara i den mån detta är nödvändigt, för att du ska kunna använda vår hemsida, inklusive tillhandahålla relevanta tjänster eller hantera önskemål eller förfrågningar. Uusitalo Solutions, kan använda sig av tjänsteleverantörer för att vara värd för vår hemsida, lagra dina personliga uppgifter eller analysera de uppgifter som har inhämtats. Dessa tjänsteleverantörer får inte röja dina personliga uppgifter för några obehöriga tredje parter eller använda dina personliga uppgifter för andra syften än vad som har anvisats. Några av dessa tjänsteleverantörer kan vara placerade utanför Schweiz och EU/EES, och kanske inte erbjuder samma dataskyddsnivå som ditt hemland. Uusitalo Solutions har ingått lämpliga avtal med dessa serviceleverantörer för att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas, så att dina personliga uppgifter skyddas enligt tillämpliga krav.

Förutom vad som har angetts ovan, överlämnar vi inte dina personliga uppgifter till någon tredje part utan att du först har samtyckt till detta, såvida vi inte är tvingade enligt lag.

Lagring av dina personliga uppgifter och dataskydd

Dina personliga uppgifter sparas på servrar i Finland. Uusitalo Solutions kan använda molnbaserade tjänsteleverantörer i länder utanför Schweiz och EU/EES, inklusive USA , för att vara värd för och bearbeta dina personliga uppgifter för lagrings-, kommunikations- och marknadsföringssyften. Eftersom man genom den lagstiftning som tillämpas i dessa länder eventuellt inte säkerställer samma grad av dataskydd som anses tillräckligt i Schweiz eller EU/EES, har vi vidtagit nödvändiga åtgärder, så att vi kan garantera att dina personliga uppgifter hanteras och skyddas på rätt sätt och endast bearbetas å våra vägnar och enligt våra anvisningar.

Vi behandlar dina personliga uppgifter konfidentiellt. Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som syftar till att skydda dina personliga uppgifter mot obehörigt röjande eller intrång, ändring, missbruk, oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller förlust.

Dina rättigheter/kontakta oss

Enligt bestämmelserna i den gällande lokala dataskyddslagen har du rätt att få reda på vilka uppgifter vi lagrar om dig. Dessutom har du i förekommande fall rätt att begära rättelse, radering och/eller blockering av dina personuppgifter samt rätt att begränsa och/eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du har legitima skäl samt rätt till dataportabilitet.

Dessutom får du när som helst, med framtida verkan, dra tillbaka samtycken som du har gett. Använd avhoppsfunktionerna för de olika tjänsterna för detta ändamål (läs de olika beskrivningarna i respektive avsnitt i integritets- och cookiepolicyn för hemsidor), och när det gäller din registrering för nyhetsbrevet kan du även kontakta oss via e-post enligt uppgifterna nedan.

Om du vill veta mer om inhämtningen, bearbetningen och/eller användningen av dina personliga uppgifter eller för att utöva dina rättigheter, får du gärna skicka ett e-postmeddelande till oss på info@uusitalosolutions.fi