Vårt bolag

Vårt bolag

Vi är ett företag grundat 2020 från Tornio som erbjuder utveckling och utbildningstjänster till företag, utbildningsinstitutioner, kommuner och andra organisationer. Vår princip är att varje lösning är skräddarsydd för våra kunders individuella behov. Vårt mål är att förse våra kunder med hållbara och relevanta metoder och verktyg. Vi vill att våra kunder ska kunna nyttja sina resurser mer effektivt eftersom vi anser att detta är en grundförutsättning för en framgångsrik organisation.

Våra verksamhetsprinciper och oberoende ställning ger oss möjligheten att också hitta ovanliga lösningar. Vi är dock inte ensamma, utan vårt omfattande nätverk består av både framgångsrika nationella inhemska och internationella företag, företagsledare och forskare. Detta gör det möjligt för oss att alltid erbjuda våra kunder högkvalitativa åtgärder baserat på den senaste forskningen och praxis.

Vår konsult

Vår konsult Petri Uusitalo tog sin doktorsexamen hösten 2020 från Luleå tekniska universitet, som är ett av de mest prestigefyllda universiteten inom hans forskningsområde i internationell jämförelse. Avhandlingen undersökte användningen och hanteringen av resurser i industriellt husbyggande (Uusitalo, 2020) för att ta reda på hemligheterna för framgång.

Petri har arbetat i olika företag som expert och i ledande positioner och har särskilt fokuserat på att verksamhetsutveckling inom tillverkningsindustrin. Han är också en erfaren forskare, föreläsare och tränare som har coachat hundratals blivande såväl som redan etablerade experter, projekt- och företagsledare.

Vårt perspektiv

Med hjälp av internationell forskning och strategier som har visat sig fungera i praktiken utvecklade Petri i sin forskning ny information om hemligheterna till vad som gör ett företag framgångsrikt, utöver den tidigare samlade kunskapen. I synnerhet belyste studien vikten att utvärdera företagets historia och inte bara titta på den aktuella situationen:

”Grundförutsättningen för ett framgångsrikt företag är att känna till sin egen historia och hur företaget har utvecklats och hur resurser har använts, utvecklats och hanterats. Den väg som företaget har följt i sin utveckling glöms ofta bort, vilket kan göra att den planerade utvecklingsvägen inte ger de förväntade framstegen. Företagets utveckling kan stagnera med tiden på grund av de begränsningar som sedan tidigare byggts in i företaget. ”

Forskningen som presenteras i avhandlingen visar också att stagnationen i ett företags utveckling ofta leder till resursflaskhalsar i olika verksamheter. När de viktigaste resurserna för företagets verksamhet har identifierats bör de användas effektivare, så att flaskhalsarna mildras eller elimineras. Effektiv resurshantering har en direkt positiv effekt på företagets resultat, koldioxidavtryck och arbetssäkerhet, och det främjar också cirkulär ekonomi. Övervakning, mätning och vidareutveckling av de åtgärder som vidtas är också viktigt för att nå hållbar utveckling.